Cookies - Thopise Belgium
15627
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15627,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Cookies

Cookies

Privacy en Cookie Policy Thopise Consultancy

November 2014

De website is toegankelijk via het adres adres www.thopise.com, www.thopise.be, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Thomas Peters, met maatschappelijke zetel te Hasselt, opgenomen in de KBO onder het nummer BE0561.904.667, hierna genoemd “Thopise Consultancy”.

Verantwoordelijke voor de werking

Thopise Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op haar Website.

Thopise Consultancy leeft als Belgische vennootschap de Belgische “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de “Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie”.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

Persoonsgegevens die verzameld worden

De gegevens die je ons meedeelt
Bij uw aankoop op de Website, bij het registreren voor de nieuwsbrief alsook op papier in de winkel: de naam en voornaam, de woonplaats, geboortedatum, bedrijf, de contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax) en geboortedatum.

De gegevens die automatisch worden verzameld
Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies.

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Thopise Consultancy en geplaatst op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. Zie punt XXX voor de cookie policy

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Thopise Consultancy en uitsluitend gedurende het bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van het navigatiesysteem van de bezoeker 3°) de laatst bezochte internet pagina.

De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld
In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Thopise Consultancy dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

Doeleinden van de verwerking

Algemene doeleinden

De persoonsgegevens worden verzameld om:

  • Aan de gebruiker de op de Website aangeboden dienst te kunnen leveren;
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
  • Het verstrekken van informatie aan de gebruiker, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die de gebruiker zouden kunnen interesseren;
  • De technische administratie van de Website te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

Direct marketing en mededeling aan derden
De persoonsgegevens van de gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Thopise Consultancy hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de gebruiker (“opt-in”) bij zijn aanmelding.
Deze toestemming kan op elk moment kosteloos worden ingetrokken, zonder motivering, door middel van een e-mail aan info@thopise.be of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Ernstige overtredingen
Op verzoek van de gebruiker kunnen zijn of haar gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

Duur van het bijhouden van de gegevens
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om dienst te leveren door Thopise Consultancy.

Recht van toegang en verbetering
De gebruiker heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@thopise.be of door gebruik te maken van het onderdeel “contacteer ons” op de Website of per brief aan Thopise Consultancy met maatschappelijke zetel te Hasselt, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.

De gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan Thopise Consultancy mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Thopise Consultancy.

Recht van verzet
De gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@thopise.be of door gebruik te maken van het onderdeel “contacteer ons” op de Website. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen

Veiligheid en vertrouwelijkheid
Thopise Consultancy stelt alles in het werk om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Thopise Consultancy heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving ter vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Thopise Consultancy aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Thopise Consultancy houdt eraan de Gebruiker ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Thopise Consultancy niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Thopise Consultancy. Thopise Consultancy is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de Aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Thopise Consultancy raadt de Gebruiker dus aan om elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, aandachtig te lezen daar deze kan verschillen van voorliggende Privacy Policy.

Cookies
Wat is een cookie?
Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat door Thopise Consultancy wordt opgeslagen in de browser van de gebruiker of op de harde schijf van de computer van deze gebruiker. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Thopise Consultancy gelezen worden. Cookies en soortgelijke technologieën laten niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de Website zouden kunnen identificeren. Ze helpen Thopise Consultancy enkel om de werking van de Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses zijn van de gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is. De cookies zorgen er bijgevolg voor dat een betere gebruikservaring kan geboden worden bij het bezoeken van de Website en maakt het mogelijk om de Website doelgericht te optimaliseren. Cookies laten een makkelijkere en meer aangename consultatie van de Website toe.

Informatie over het gebruik van cookies door Thopise Consultancy
De website van Thopise Consultancy gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de ene gebruiker te onderscheiden van deze van een andere gebruiker van de Website. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om de toestemming van de gebruiker te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op computers en/of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft duidelijke en volledige informatie over de cookies die Thopise Consultancy gebruikt en het doel hiervan.

Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categoriën cookies die wij gebruiken.Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die de cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

Soorten cookies
Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.
First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door URL).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Toestemming door de gebruiker
Bij het eerste bezoek aan de Website wordt aan de gebruiker gevraagd om de verschillende soorten cookies gebruikt door Thopise Consultancy te aanvaarden. De gebruiker kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Te allen tijde kan de gebruiker zijn of haar cookie instellingen voor de Website wijzigen via de hyperlink onderaan de website en aldus zijn of haar toestemming intrekken.
OF
Door de Website te gebruiken, aanvaard de gebruiker het gebruik van cookies. Om de Website optimaal te kunnen gebruiken dient de gebruiker de cookies te aanvaarden via zijn of haar browserinstellingen.

Cookies kan de gebruiker blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer echter de browserinstellingen gebruikt worden om de cookies te blokkeren, zal mogelijks de toegang tot (bepaalde delen) van de Website niet meer mogelijk zijn. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als de gebruiker op elk moment zijn of haar toestemming wenst in te trekken, moet deze zijn of haar cookies verwijderen d.m.v. de browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kijk op: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

De browserinstellingen Veranderen
Webbrowsers laten toe om cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van de webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient men de ‘Help’ functie in de webbrowser te consulteren voor meer details.

·     Cookie instellingen in Internet Explorer
·     Cookie instellingen in Firefox
·     Cookie instellingen in Chrome
·     Cookie instellingen in Safari

Meer informatie over cookies
Nuttige informatie over cookies kan u terugvinden op: http://www.allaboutcookies.org
De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die hier kunnen teruggevonden worden: http://www.youronlinechoices.eu/

Welke cookies gebruikt Thopise Consultancy op www.thopise.com, www.thopise.be?

 

Functionele cookies

Naam Domein Doel Geldigheid
XXXXX.com    
XXXXX.com Log-in of registratie  
XXXXX.com    
XXXXX.com    

 

Niet-functionele cookies

Naam Domein Inhoud en Doel Geldigheid
_utma  XXXXX.com Google Analytics
Tracking cookie*
 2 jaar
 _utmb  XXXXX.com Google Analytics
Tracking cookie
 30 minuten
 _utmc  XXXXX.com Google Analytics
Tracking cookie
 sessie
 _utmz  XXXXX.com Google Analytics
Tracking cookie
 6 maanden

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analatyics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

·     Google Analtyics cookies
·    […]

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

Overige bepalingen

Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van de bestelling, aanvaardt de gebruiker alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt hij ermee in dat Thopise Consultancy zijn of haar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop Thopise Consultancy gegevens verzamelt kan men contact opnemen met Thopise Consultancy op het volgend adres: Oude Luikerbaan 17A bus 2.1, met maatschappelijke zetel te Hasselt, België of op info@thopise.be.
Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.
Elke mededeling van Thopise Consultancy aan de gebruiker gebeurt via de Website of per e-mail aan de Gebruiker.

0

Your Cart